Jaarverslag 2022

Een stad vol karakters

Wij zijn Stichting Marketing Tilburg. Wij hebben de prachtige rol om Tilburg te positioneren, zowel nationaal als internationaal. Wij geloven in Tilburg. Met gespecialiseerde topmarketeers, een enorm netwerk, wonend en verblijvend in de stad weten wij wat er gebeurt in Tilburg en hoe wij de stad moeten vermarkten. Wij staan aan de basis van het merk Tilburg en koesteren dit. Dit is ons jaarverslag van 2022.

Resultaatafspraak #1

Het profileren van het hoogwaardige en unieke opleidingsaanbod van Tilburg via Student in Tilburg door middel van een studiekeuzetool op het platform.

Meerjarenprioriteit

Minimaal 1.000 unieke gebruikers bezoeken de opleidingspagina’s op Student in Tilburg (tov 247 in 2019). In 2021 en 2022 zal dit aantal jaarlijks steeds met 15% stijgen. Op de hoger onderwijsinstellingen zullen we met een 3.5 gewaardeerd worden op een schaal van 5.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke gebruikers studiekeuzetool: 1.500
Bereik: 250.000

Behaalde resultaten 2022

Weer meer studiekiezers hebben in 2022 de weg naar studentintilburg.com gevonden en hier gecheckt of Tilburg een studie biedt die bij hen past. 

Aantal unieke gebruikers studiekeuzetool: XXX
Bereik: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #2

Het uitlichten van zowel studies als randvoorwaarden aan de hand van storytelling in beeld en copy. Huidige studenten vertellen over (hun opleiding en connectie met) Tilburg. Deze content wordt uitgelicht via Student in Tilburg en verspreid via de social kanalen van Student in Tilburg.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke doorclicks naar de pagina: 6.000
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: 390.000

Behaalde resultaten 2022

Aan de hand van tof beeld en interessante interviews van studenten in Tilburg vertelden we het verhaal over (studeren in) Tilburg. Welke studie volgen deze studenten en waarom? Waarom is voor Tilburg gekozen? Zijn ze ergens lid geworden en wat zijn hun favoriete plekken in de stad?

Aantal unieke doorclicks naar de pagina: XXX
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #3

Het uitlichten van alle randvoorwaarden (naast opleiding) die belangrijk zijn wanneer voor een studie wordt gekozen, zoals leefbaarheid van een stad, kameraanbod, verenigingsleven, entertainment en carrièreperspectief via Student in Tilburg aan de hand van unieke content in alle vormen (video, foto, tekst) in samenwerking met stakeholders zoals studenten, verenigingen, horeca, cultuur en meer. We werken met een hub (campagnematige) lijn en met een hygiene (ongoing content) lijn.

Meerjarenprioriteit

42.000 unieke gebruikers op Student in Tilburg.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews op SiT: 50.400
Bereik: 600.000
Doorclicks: 900

Behaalde resultaten 2022

Hoe laat je het echte studentenleven zien? Door samen met studenten alles te laten zien waar zij zich me bezighouden in de vorm van prikkelende concepten! Zo zijn krokante studentenhuizen gefotografeerd, hebben studenten raad gegeven en is er samen culinair én minder culinair gekookt.

Aantal unieke paginaviews op SiT: XXX
Bereik: XXX
Doorclicks: XXX

Er waren in 2022 XXX unieke bezoekers op Student in Tilburg.

Doel behaald

Resultaatafspraak #4

Het wegnemen van de onwetendheid bij studenten als het gaat om bedrijven en carrièreperspectief in Tilburg aan de hand van het presenteren van een gevarieerd palet van 10 Tilburgse bedrijven.

Meerjarenprioriteit

Minimaal 4 verhalen van jonge werknemers/ondernemers die in Tilburg hebben gestudeerd op Student in Tilburg en Make it in Tilburg (tov 0 in 2019). Ook in 2021 en 2022 verschijnen er steeds 4 nieuwe verhalen op de 2 platformen. De 4 verhalen worden in 2020 door minimaal 6.000 unieke bezoekers gelezen op Student in Tilburg en Make it in Tilburg samen. In 2021 en 2022 stijgt dit aantal steeds jaarlijks met 10%.

Gewenste resultaten 2022

Bereik: 650.000
Thruplays: 375.000
Doorclicks: 1.000

Behaalde resultaten 2022

We presenteren interessante Tilburgse bedrijven aan de hand van een korte snappy video: The Office Olympics. Hoe is de cultuur binnen een bedrijf? Wat zijn de doorgroeimogelijkheden en hoe ziet een baan van een starter eruit? Jonge ambassadeurs vertellen het!

Bereik: XXX
Thruplays: XXX
Doorclicks: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #5

Een hero campagne in samenwerking met The Tailors. Practice what you preach: samen met de leden van The Tailors creëren we een pakkende campagne gericht op talentbehoud.

Gewenste resultaten 2022

Een start maken met de samenwerking.

Behaalde resultaten 2022

Samen met The Tailors zijn we een structurele samenwerking gestart op het thema Talentbehoud. Deze hebben we geactiveerd door een pekkende en zichtbare campagne op de campus van Tilburg University en door de ontwikkeling van een online tool. Zo hebben we samen het Tilburgse economische profiel geprofileerd: Tilburg, society touched by tomorrow. Succes verzekerd!

PR: Artikel in AD, BD en BN de stem over deze samenwerking en het doel.

Doel behaald

Resultaatafspraak #6

We lichten het onderscheidende ondernemersklimaat van Tilburg uit aan de hand van de vier kwartaalthema’s: Creative Minds, Innovatief Meesterschap, Social City en Living Labs.

Meerjarenprioriteit

Minimaal 60.000 unieke paginaweergaves op de gepubliceerde ondernemersverhalen op Make it in Tilburg (tov 40.000 in 2020). In 2022 zal dit aantal met 20.000 stijgen Door het laten vertellen van de kwaliteit van ondernemen in Tilburg door ondernemers zelf, worden de vestigingskwaliteiten aanbevolen richting de lezende ondernemer. Met 2 verhalen per maand in 2022 worden 24 kwalitatief hoogstaande longreads per jaar aangeboden, passende bij het merkbeeld en gericht op de doelgroep ondernemers die wel willen bereiken (via online marketing).

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke pagina views: 60.000
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 01:00
Bereik berichten op social media: 80.000 

Behaalde resultaten 2022

Binnen de 4 thema’s hebben we 5 concepten met succes uitgewerkt:

 1. ondernemersverhalen (20 + fotografie)
 2. impactmaker van het kwartaal (4x persbericht, 4x ondernemersverhaal + foto’s)
 3. video per kwartaal (4)
 4. creatieve actie i.s.m. andere instanties zoals Station88 en/of Midpoint Brabant (4)
 5. New in Town (minimaal 4 per jaar) 

Daarnaast is er ook on-going content geproduceerd in de vorm van nieuwsartikelen, agenda-items en updates. Alle concepten en verhalen lieten het onderscheidende ondernemersklimaat van Tilburg zien.

Aantal unieke pagina views: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik berichten op social media: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #7

Het uitlichten van initiatieven van Midpoint Brabant, in samenwerking met andere partijen uit de stad, zoals bijvoorbeeld Station88 én gerelateerd aan het desbetreffende kwartaalthema van Make it in Tilburg. Aan de hand van deze verhalen benadrukken we de sterke samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs en bevorderen we het adaptievermogen van MKB in de regio. De 4 verhalen worden door minimaal 5.000 unieke gebruikers gelezen op MiT.

Meerjarenprioriteit

Minimaal 4 verhalen (1 per kwartaal) van projecten die Midpoint Brabant uitvoert met bedrijven en instanties vertellen om zodoende het adaptatievermogen van MKB in de regio te verstevigen. Deze vallen binnen de relevante thema’s talent, duurzaamheid en digitalisering en sluiten aan bij de thema’s die op Make it in Tilburg worden gevoerd (creative minds, innovatief meesterschap, social city en living labs). In 2021 en 2022 worden ook 4 verhalen gebracht op Make it in Tilburg.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews: 5.000
Views via LinkedIn: 500
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 02:00
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: 100.000
Conversie berichten social media mbt deze afspraak: 2.500 

Behaalde resultaten 2022

Aan de hand van vier interessante artikelen zijn succes-stories binnen de triple helix in de etalage gezet. De focus lag op Spoorzone Tilburg. De artikelen werden doorgeplaatst door Midpoint Brabant en andere betrokken partijen, wat het succes van de inhoud en de uitvoering aangeeft!

Aantal unieke paginaviews: XXX
Views via LinkedIn: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: XXX
Conversie berichten social media mbt deze afspraak: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #8

Het branden van de Spoorzone op basis van het branding/marketingplan van de Spoorzone.

Meerjarenpriotiteit

De Spoorzone als innovatiedistrict positioneren via regionale en landelijke media via online advertenties en publicaties wat resulteert in een stijging van de paginaweergaves over de Spoorzone op MiT naar 20% van het totaal aantal paginaweergaves op MiT (tov 0,39% in 2019). In 2021 en 2022 zal dit aantal steeds met 2,5% stijgen.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews: 35.000 op Student in Tilburg en Make it in Tilburg samen
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 01:00
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: 120.000
Conversie berichten social media mbt deze afspraak: 20.000 

Behaalde resultaten 2022

Er is hard en succesvol gewekt aan de profilering en bekendheid van Spoorzone Tilburg. Dit is gebeurd aan de hand van interessante artikelen en pakkende fotografie binnen 3 strategielijnen.

 1. Mind over Matter 
 2. Future Builders 
 3. Work smart, play hard 

Daarnaast is er on-going content geproduceerd in de vorm van nieuwsartikelen, agenda-items en updates.

Aantal unieke paginaviews: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik berichten social media mbt deze afspraak: XXX
Conversie berichten social media mbt deze afspraak: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #9

We creëren een Hero campagne: ‘Kleur bekennen’ die de trots van Tilburg weergeeft als vervanger van de rubriek ‘Ongezouten’. Daarnaast installeren we de Stadsfotograaf 2022 en etaleren we diens werk.

Meerjarenprioriteit

De rubriek Ongezouten wordt in 2022 door minimaal 950 unieke gebruikers gelezen op TtT (tov 721 in 2021). We hebben er bewust voor gekozen om te stoppen met rubriek ‘Ongezouten’ en deze te vervangen door ‘Kleur bekennen’ omdat we merkten dat we de top hadden bereikt met het concept. 

Gewenste resultaten 2022

Bereik: 600.000
Thruplays: 60.000
Doorclicks: 100

Behaalde resultaten 2022

De Hero campagne was vernieuwend! We namen de vooroordelen over Tilburg weg door er juist gebruik van te maken en er kleur aan te geven: Kleur bekennen. Het wakkerde de trots aan. Net zoals de maandelijkse items gefotografeerd door de geïnstalleerde stadsfotograaf.

Bereik: XXX
Thruplays: XXX
Doorclicks: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #10

Hub lijn rondom het thema ‘maken’ die campagnematig wordt ingezet:

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van wat Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage.

Meerjarenpriotiteit

Het platform Ticket to Tilburg wordt in 2022 door 72.600 unieke gebruikers bezocht (tov minimaal 66.000 in 2021). In 2022 zal dit aantal met 10% toenemen.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘maken’: 8350
Bereik social media: 171.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : 650
Bereik Leo Alkemade video: 200.000
Thruplays Leo Alkemade video: 20.000
Doorclicks: 50

Behaalde resultaten 2022

De hub campagne met karakter- en themavideo’s is met veel succes gemaakt en ontvangen. Ze lieten Tilburg en de Tilburgers zien en ademden trots. Verschillende belangrijke thema’s die volledig passen binnen het Tilburgse DNA werden uitgelicht.

Daarnaast werden de volgende hygiëne formats gecreëerd:

 1. Hotspots rondom thema ‘maken’
 2. Agenda website en highlights rondom thema ‘maken’
 3. Cultuurroute
 4. Op bezoek bij…
 5. Video Leo Alkemade

Aantal unieke paginabezoeken ‘maken’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : XXX
Bereik Leo Alkemade video: XXX
Thruplays Leo Alkemade video: XXX
Thruclicks: XXX

Het platform tickettotilburg.com is XXX keer bezocht.

Doel behaald

Resultaatafspraak #11

Hub lijn rondom het thema ‘groen’ die campagnematig wordt ingezet.

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage.

Meerjarenprioriteit

Het aantal unieke bezoekers van de culturele agenda op tickettotilburg.com zal in 2022 36.300 zijn.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘groen’: 8600
Bereik social media: 231.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’: 650          

Behaalde resultaten 2022

Door middel van het in de spotlight zetten van cultuur en natuur in en om Tilburg hebben we veel bezoekers én bewoners weten te inspireren en overtuigen tot een bezoek. Dit deden we bijvoorbeeld aan de hand van cultuurverhalen en het uitlichten van groene hotspots.

Aantal unieke paginabezoeken ‘groen’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’: XXX

Het aantal bezoekers van de culturele agenda op tickettotilburg.com was XXX.

Doel behaald

Resultaatafspraak #12

Hub lijn rondom het thema ‘beweging’ die campagnematig wordt ingezet.

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van wat Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage!

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘beweging’: 8600
Bereik social media: 231.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’: 650

Behaalde resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘beweging’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #13

Hub lijn rondom het thema ‘open’ die campagnematig wordt ingezet.

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘open’: 8350
Bereik social media: 171.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : 650
Bereik Leo Alkemade video: 200.000
Thruplays Leo Alkemade video: 20.000
Thruclicks: 50        

Behaalde resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘open’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : XXX
Bereik Leo Alkemade video: XXX
Thruplays Leo Alkemade video: XXX
Thruclicks: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #14

Hub lijn rondom het thema ‘niche’ die campagnematig wordt ingezet.

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘niche’: 8600
Bereik social media: 231.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ :  650              

Behaalde resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘niche’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #15

Hub lijn rondom het thema ‘rauw’ die campagnematig wordt ingezet.

Hygiëne laag: Door het etaleren van de (her)ontwikkelde typisch Tilburgse plekken zijnde sfeergebieden, kunst in de openbare ruimte en cultureel-en natuuraanbod, vergroten wij het totaalplaatje van Tilburg te bieden heeft. Door middel van de agenda bieden wij een jaar rond het (experimentele) culturele aanbod aan. Echte highlights zetten wij in de etalage.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘rauw’: 8600
Bereik social media: 231.600
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : 650

Behaalde resultaten 2022

Aantal unieke paginabezoeken ‘rauw’: XXX
Bereik social media: XXX
Aantal views Instagram story per ‘Op bezoek bij…’ : XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #16

Arrangementen gericht op Spoorzone en/of de Piushaven.

Meerjarenprioriteit

In 2022 worden 50 arrangementen verkocht via TtT waar de Spoorzone en of Piushaven onderdeel van uitmaken (tov 41 in 2021). In 2023 stijgt dit aantal met 20%.

Gewenste resultaten 2022

Totaal aantal geboekte arrangementen: 50
Totaal aantal unieke bezoekers: 1.000
Gemiddelde tijdsduur per de pagina: 00:02:00
Bereik berichten social media: 5.000
Conversie berichten social media: 25

Behaalde resultaten 2022

Totaal aantal geboekte arrangementen: 12
Totaal aantal unieke bezoekers: 800
Gemiddelde tijdsduur per de pagina: 00:01:00
Bereik berichten social media: 8.000
Conversie berichten social media: 20

Doel niet behaald

Resultaatafspraak #17

Arrangementen gericht op buitengebieden.

Meerjarenprioriteit

In 2022 worden minimaal 50 arrangementen gericht op buitengebieden verkocht via TtT (tov 25 in 2021). In 2023 stijgt dit aantal met 20%.

Gewenste resultaten 2022

Totaal aantal geboekte arrangementen: 50
Totaal aantal unieke bezoekers: 6000
Gemiddelde tijdsduur per de pagina: 00:02:00
Bereik berichten social media: 20.000

Behaalde resultaten 2022

Totaal aantal geboekte arrangementen: 6
Totaal aantal unieke bezoekers: 2000
Gemiddelde tijdsduur per de pagina: 00:00:58
Bereik berichten social media: 11.000

Doel niet behaald

Resultaatafspraak #18

We laten het aanbod van de binnenstad zien, zowel van winkels als de horeca. We inspireren 8x per jaar met een actuele selectie van producten en verleiden bewoners van Tilburg e.o. om de stad te bezoeken of er te bestellen (hub en hygiëne lijn).

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews op ‘aanbod’: 5.000
Gemiddelde tijdsduur op de pagina:  01:00
Bereik Social media berichten mbt deze afspraak: 12.000

Behaalde resultaten 2022

Campagne video’s waarin culinair aanbod werd uitgelicht. Per seizoen een beeldcampagne waarin winkelaanbod in beeld wordt gebracht. Blogs waarin de producten uit de hub-campagne in detail werden beschreven.  

Aantal unieke paginaviews op ‘aanbod’: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik Social media berichten mbt deze afspraak: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #19

We bieden bewoners en bezoekers een complete agenda en verleiden de doelgroep tot een bezoek door culturele activiteiten uit te lichten. 

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews op Cultuur & Evenementen: 20.000
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 01:00

Behaalde resultaten 2022

Blogs waarin Tilburgse cultuurkenners voorstellingen, optredens en meer highlighten en toelichten waarom men deze moet gaan zien.

Aantal unieke paginaviews op Cultuur & Evenementen: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #20

We maken bewoners en ondernemers uit de binnenstad tot ambassadeurs en laten hen vertellen over de binnenstad. We zorgen voor een eerste kennismaking in sturen aan op de ontmoeting. We laten nieuwelingen en oude rotten uit de binnenstad vertellen over hun ervaringen in de binnenstad.

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews op ‘mensen’: 8.000
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 02:00
Bereik Social media berichten mbt deze afspraak: 80.000

Behaalde resultaten 2022

We doen aan succesvolle storytelling aan de hand van verschillende concepten zoals:

 1. Lokale verhalen: Midi-reads waarin personen uit de binnenstad (ondernemers, bewoners, bestuurders) vertellen over hun binnenstad. 
 2. New in Towns
 3. Nice to have content

Aantal unieke paginaviews op ‘mensen’: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik Social media berichten m.b.t. deze afspraak: XXX

Doel behaald

Resultaatafspraak #21

We brengen de ontwikkelingen in de binnenstad in beeld. We houden bewoners en bezoekers op de hoogte van nieuwe bouwprojecten, vergroening en infrastructurele aanpassingen en nieuwe winkels en horeca. 

Gewenste resultaten 2022

Aantal unieke paginaviews op pagina’s en blogs binnen thema ‘Transitie’: 8.000
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: 02:00
Bereik Social media berichten mbt deze afspraak: 50.000

Behaalde resultaten 2022

We informeren en inspireren aan de hand van verschillende concepten, namelijk:

 1. Een viermaandelijkse blog waarin een update wordt gegeven van lopende projecten in de binnenstad. 
 2. New in town

Aantal unieke paginaviews op pagina’s en blogs binnen thema ‘Transitie’: XXX
Gemiddelde tijdsduur op de pagina: XXX
Bereik Social media berichten mbt deze afspraak: XXX

Doel behaald